rondvaart informatie

rondvaart informatie

rondvaart informatie

Vaargebied Amsterdam

Vaargebied Amsterdam

HET VAARGEBIED VOOR UW AMSTERDAMSE RONDVAART

In principe kunt U door heel Amsterdam varen. Door haar afmetingen past Hilda zelfs in de kleinste en meest pittoreske grachten van Amsterdam en zij kan onder haast alle bruggen door. Wij kunnen U inschepen op een locatie naar Uw keuze zoals Uw hotel, een museum of leuk restaurant of goed openbaar vervoer of parkeerplaats.

Sinds Cornelisz Anthonisz in 1544 Amsterdam in “vogelvlucht” heeft getekend is het vaargebied behoorlijk vergroot. De oude structuur van de grachten is echter grotendeels gelijk gebleven.

Amsterdam gezien vanuit vogelvlucht, een houtgravure uit 1544 en uit 1610 van Cornelisz Anthonisz.

 

 

Twee van de historische plekken die je kunt ontdekken op een rondvaart door historisch Amsterdam. Het is mogelijk om uren lang te genieten van steeds weer een ander stukje van Amsterdam. De kapitein kan de route aanpassen aan uw persoonlijke wensen of die van de gasten.

 

 

 

 

 

 

Voor varen in een meer open gebied zijn er de wateren in het Oostelijk Havengebied. Daar kunt U dan een blik werpen op de nieuwe architectuur.

 

 

 

Daarnaast is het mogelijk om naar bijvoorbeeld uw trouwlocatie in Durgerdam te varen. Wij hebben sinds lange tijd een uitbreiding van de vergunning en mogen ook op het IJ varen.

De Schreierstoren(1480 gebouwd als vestingtoren) aan het Open Havenfront, toen in 1689 was Amsterdam nog aan een open IJ.

 

 

De Montelbaanstoren aan de Oude Schans. Amsterdam omstreeks 1680.

Amsterdam architectuur vaartocht, De rode brug Borneo Amsterdam-oost

Amsterdam_Buiten_IJ

 

 

 

 

 

Een nieuwere kaart van de grachtengordel.

Rondvaart opstaplocaties

Rondvaart opstaplocaties

rondvaart opstaplocaties

Rondvaart opstaplocaties zijn er op meer dan 120 plekken, zie kaart.
Binnen het centrum heeft de voorkeur.
Voorvaren buiten het centrum en wachttijden op aanvraag.

Opmerking:
Aanleg plekken in Amsterdam. Bedoeld om korte tijd aan te leggen om gasten aan boord te laten komen of juist van boord te laten gaan. In principe openbaar en toegankelijk voor iedereen. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse.

Deze kaart is gemaakt met de grootst mogelijk zorg. Echter maker neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten in deze rondvaart opstaplocaties kaart.
Mocht u nog onvolkomenheden opmerken of nieuwe rondvaart opstaplocaties weten, gaarne contact maken met de maker via zijn website www.aanenuitleg.nl

Rondvaart Amsterdam

Rondvaart Amsterdam

Rondvaart Amsterdam, wanneer begon het?

Koningin Elisabeth Stuart van Bohemen was de eerste die een rondvaart in Amsterdam meemaakte

De eerste rondvaart Amsterdam in de geschiedenis van de Amsterdamse grachten vond plaats in 1621, toen Koningin Elisabeth Stuart van Bohemen in de stad werd verwelkomd in een parade van feestelijk versierde sloepen, toegejuicht door duizenden Amsterdammers op bruggen en kades.

 

Eerste Rondvaartboot in Amsterdam

De Hilda aan het Damraksteigertje, vlak naast de Beurs van Berlage. Op de achtergrond de Amsterdamse panden aan het Damrak, met daarvoor een Amsterdamse tram uit 1930.

Echter pas in 1923 startte Cornelis Albertus Plas de eerste particuliere rondvaartonderneming in Amsterdam. Dat deed hij met de Hilda. De Hilda is gebouwd omstreeks 1895 als passagiersschip om tochtjes te maken op de Rijn. Jarenlang is dit schip gebruikt als rondvaartboot tot in de jaren vijftig zij uit de vaart genomen werd. De firma van de Plas is de naam Hilda trouw gebleven, daar vaart nu Hilda IV.
Op de foto:
De Hilda aan het Damraksteigertje, vlak naast de Beurs van Berlage. Op de achtergrond de Amsterdamse panden aan het Damrak, met daarvoor een Amsterdamse tram uit 1930.

 

 

De Hilda IV(4) zoals hij nu vanaf het het Damrak rondvaarten door de Amsterdamse grachten maakt.

De Hilda IV(4) zoals hij nu vanaf het het Damrak rondvaarten door de Amsterdamse grachten maakt.

 

 

De originele Hilda zoals hij nu eruit ziet en rondvaarten door de Amsterdamse grachten verzorgd.

Opnieuw is het mogelijk met de eerste rondvaart boot tochten te maken, neem daarvoor contact met ons op. De mogelijkheden voor een boottocht of een rondvaart met een salonboot in Amsterdam zijn zeer uitgebreid.

 

 

Destijds was het mogelijk voor een voor nu heel klein bedrag een rondvaart van anderhalf uur te maken voor 75 gulden cent. Kinderen zelfs voor veertig cent. De Hilda had toen meerdere versies te zien aan de Romeinse nummering Hilda II en III. Het bedrijf Hilda was ooit begonnen aan het Rokin(lees dit als”Rak in Amsterdam”) en was net verplaatst naar het Damrak(“lees dit als het “Rak naar de Dam”, Rak is een recht stuk water, zoals alle zeilers wel weten). Via het Noord Hollands kanaal kon men destijds een langere rondvaart maken naar Broek in Waterland., alwaar men, hoe kon het anders, een kaasmakerij kon bezoeken.

 

 

Amsterdam rondvaart mogelijkheden

Rondvaart boot in Amsterdam begin 20 -ste eeuw

Er zijn verschillende rondvaartmaatschappijen op het water in Amsterdam actief.
U kunt daarbij kiezen uit verschillende arrangementen. Deze variëren van gewone rondvaarten van ongeveer een uur tot vaarten van meerdere uren zoals een architectuur rondvaart, een Champagnecruise of een dinnercruise, U geniet van een luxe diner terwijl U zich ontspannen door het netwerk van historische grachten laat varen.
In de avonduren worden speciale Candlelight-tochten georganiseerd, waarbij u met een rondvaartboot door de verlichte grachten van Amsterdam vaart.

Ook kunt U met familie of een zakelijk gezelschap exclusief een klassieke salonboot huren.

 

 

Amsterdamse Grachtengordel

Rondvaart in Amsterdam

Vanaf het ontstaan van de stad Amsterdam hebben de grachten en singels een belangrijke rol gespeeld voor waterbeheersing, transport en verdedigingsdoeleinden. In de 15e eeuw werden onder meer de Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade als verdedigingswerken gegraven. Na verdere uitbreiding van de stad bleven deze grachten in het stadsbeeld aanwezig.

 


Kaart van Amsterdam met nog niet alle grachten erop.

In de zeventiende eeuw werd de beroemde grachtengordel gegraven, met de hoofdgrachten Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Er werden ook verschillende verbindende dwarsgrachten, zoals de Brouwersgracht, Blauwburgwal, Leliegracht, Spiegelgracht en de Reguliersgracht gegraven.
Aan het einde van de negentiende eeuw werden verschillende grachten gedempt, vanwege de hygiëne en om het wegverkeer meer ruimte te bieden. De hoofdgrachten omsluiten de oude binnenstad. Het gehele gebied is zo’n 160 hectare groot, de totale lengte van de grachten meet 14 kilometer en er zijn maar liefst 80 bruggen. De grachten in het centrum hebben echter nog steeds een belangrijke functie, vooral voor toeristische doeleinden, zoals de rondvaartboten.

 

Amsterdam, Amstelredam en Mokum

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Volgens de laatste gegevens wonen 175 verschillende nationaliteiten in de stad. Daarmee is Amsterdam de meest multiculturele stad ter wereld.

Amsterdam wordt door zijn vele grachten ook wel eens het Venetië van het Noorden genoemd. Amsterdam heeft 165 grachten overspannen door 1280 bruggen. De werkelijke naam van de stad dateert uit de 12e eeuw toen een ‘dam‘ werd aangelegd in de rivier de ‘Amstel‘.

 

Oude naam voor Amsterdam is Amstelredam
Vandaar de oude naam ‘Amstelredam‘.

 

In de volksmond wordt Amsterdam ook wel ‘Mokum‘ genoemd. Deze bijnaam is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Makom’ en betekent ‘plaats’ of ‘stad’. Overigens is Amsterdam niet de enige stad die Mokum als bijnaam heeft: ook de Israelische stad Tel Aviv wordt Mokum genoemd.

Amsterdam is een echte waterstad

Kleine gracht in Amsterdam

De totale oppervlakte bestaat voor 24% uit water, waarvan wateren als het IJ, de Sloterplas en de Nieuwe Meer de grootste zijn en de grachten waarschijnlijk het meest bekend. Al dit water heeft grote invloed gehad op de infrastructuur van de stad. Sinds het ontstaan van de stad in de elfde eeuw groef men sloten en weteringen voor de afwatering om vervolgens nog meer sloten en grachten te graven om scheepvaart en handel mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld de huidige Overtoom in 1430 vergraven tot vaart. Om andere vormen van verkeer meer ruimte te geven en de hygiëne in de stad te verbeteren heeft de stad in de tweede helft van de negentiende eeuw besloten 16 grachten weer te dempen. Op dit moment telt Amsterdam 165 grachten.

 

Amsterdam beroeps- en rondvaart

Rondvaart van Amsterdam vaart veel door de Prinsengracht Amsterdam

Het professionele watergebruik bestaat in de binnenstad vooral uit passagiersvervoer zoals rondvaartboten, watertaxi’s en salonboten. In de twintiger jaren van de vorige eeuw werden in Amsterdam de eerste rondvaartondernemingen opgericht. Op dit moment zijn er in totaal 38 vergunningen voor rondvaartreders uitgegeven, waarvan 14 aan reders met meerdere rondvaartboten en 24 aan kleine ondernemers. Bij elkaar hadden ze in 2003 154 boten en 100 waterfietsen. In 2003 bezichtigden 2.750.000 mensen Amsterdam vanaf het water. Dit aantal is echter 14% lager dan vijf jaar geleden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de economische recessie en het effect van 11 september 2001, waardoor de hele toeristische sector onder druk staat. De meeste rondvaartboten varen dezelfde route via de Herengracht of de Prinsengracht en het IJ.  Tot voor kort waren, door de aanleg van de Noord-Zuidlijn, zelfs alle maatschappijen gedwongen om via het IJ te varen.

 

Amsterdam pleziervaart

Herengracht te Amsterdam

Pleziervaart is er altijd in Amsterdam geweest. De eerste jachthaven van Amsterdam werd al geopend in 1622. Echter, in die tijd bleef het aantal recreanten beperkt. In 1742 beschikten in totaal veertig personen over een pleziervaartuig. Dit aantal is de afgelopen eeuwen toegenomen tot bij benadering 8.100. Een recente telling wijst uit dat 3.300 hiervan in het centrum van de stad liggen. Verder uit het centrum liggen er minder van deze bootjes in het water.

Amsterdammers zijn regelmatig op het water te vinden: uit een onderzoek dat in 2003 door O+S werd uitgevoerd is gebleken dat 55% van de Amsterdammers wel eens door Amsterdam vaart. Een relatief klein deel van de Amsterdammers heeft de beschikking over een eigen boot; de meeste mensen varen met een boot van familie of vrienden (45%) of nemen een rondvaartboot of watertaxi (40%). Een ander onderzoek onder pleziervaartschippers laat zien dat de helft van de bootbezitters zijn/haar boot in de grachten heeft liggen en een vijfde heeft een plaats in een jachthaven. Bijna de helft (46%) van de bootbezitters zegt minstens één keer per week te gaan varen. Daarnaast vaart een derde (35%) één tot enkele keren per maand door de stad.

 

 

Rondvaart Amsterdam reden overlast watergebruik?

Amsterdammers vinden het druk op de Amsterdamse wateren en men ervaart dat het de laatste jaren drukker is geworden op de grachten, aldus het onderzoeksrapport ‘Drukte op het Water’. Wanneer alle watergebruikers naast elkaar worden gezet, lijkt de drukte op het water de laatste tien jaar echter relatief stabiel. Mogelijk leidt een verandering in het gedrag van mensen tot de waargenomen toename van de drukte op het water over de afgelopen jaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen met een eigen bootje vaker gaan varen of dat boten van buiten Amsterdam langer gebruik maken van hun termijn van maximaal 3 dagen. De verschillende gebruikers van de Amsterdamse wateren hebben niet altijd dezelfde belangen. De mensen die op het water wonen, kunnen bijvoorbeeld overlast ervaren van de overige gebruikers van het water. Hetzelfde geldt voor mensen die op het water werken zoals de rondvaart Amsterdam.

 

 

Overlast van muziek in de Amsterdamse grachten is nu verboden

Zo geeft een kwart van de Amsterdammers aan wel eens overlast te ervaren van de gebruikers van de grachten en noemt één op de vijf de drukte op het water storend. Binnenwaterbeheer Amsterdam heeft om deze redenen in 2002 het Meldpunt Overlast te Water in het leven geroepen. In 2003 kwamen hier meer dan 300 meldingen binnen. Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers zich over het water begeven. Daarnaast worden ook overlast door afmeren, vervuiling en geluid veel genoemd. Het is niet bekend of de meldingen ook daadwerkelijk onveilige situaties betreffen, maar dit wordt in de toekomst beter in kaart gebracht. Desondanks is maar liefst 91% van de Amsterdammers van mening dat de aanwezigheid van water de stad aantrekkelijker maakt om in te wonen.

 

Amsterdam grachten cijfers op een rijtje

aantal grachten165
totale aantal km van alle grachten75
aantal sluizen14
aantal bruggen1.281
houten ophaalbruggen8
rondvaartboten, inclusief 25 salonbootjes110
waterfietsen120
passagiers rondvaartboten> 3.000.000
zeecruiseschepen aanmeren bij Passenger Terminal Amsterdam> 100
woonboten2.500
fietsen die jaarlijks uit de grachten worden opgevist6.000
16e, 17e- en 18e-eeuwse huizen en gebouwen6.800

Amsterdam grachten spuien, geen doorvaart voor rondvaart

Wie ’s avonds langs de grachten loopt, kan met een beetje geluk een wat minder bekend aspect van Amsterdams relatie met het water zien. Tussen 22.00 uur en de volgende ochtend 05.00 uur worden namelijk veertien sluizen in de Amsterdamse binnenstad dichtgedraaid voor de verversing van het grachtenwater. Sinds 2003 gebeurt dat geheel mechanisch. Vroeger waren er twee mannen voor nodig om met de grote houten wielen (‘de duwpersen‘) de sluisdeuren te openen en te sluiten. De mannen zijn verdwenen maar de houten wielen nog steeds te zien. Zodra de sluizen dicht zijn, wordt aan de oostkant van de stad vlak bij het Amsterdam Rijnkanaal een enorm gemaal in werking gezet. In een nacht pompt dat gemaal zo‘n 600.000 kubieke meter water vanuit het IJsselmeer in de Amsterdamse grachten. Om het water door de grachten te laten stromen blijven aan de westkant van de stad twee sluizen open. Via deze geopende sluizen stroomt het grachtenwater in het IJ (het deel van de haven tussen IJsselmeer en Noordzeekanaal) om vervolgens via het Noordzeekanaal naar de zee te worden afgevoerd.
Het ‘spuien‘ van de grachten gebeurt ’s winters twee maal en ’s zomers vier maal per week, 52 weken per jaar.

 

Amstelsluizen dicht, geen doorvaart voor de rondvaar van Amsterdam

Het Stadswaterkantoor, dat verantwoordelijk is voor het spuien, houdt ook nauwlettend de waterstand van de grachten in de gaten. Bij zware regenval en aanhoudende westerstorm komt het voor dat de grachten te vol lopen, omdat het water niet op de Noordzee kan worden geloosd. Ook in de polders ten zuiden van Amsterdam, die hun overtollig water via de Amstel lozen op de grachten in de stad, kan het waterpeil flink stijgen. Voor overstromingen hoeft echter niemand bang te zijn, want zo gauw de waterstand te hoog wordt zet de stad opnieuw z‘n gemaal op Zeeburg in werking. Dus ook de rondvaart Amsterdam kan dan nog varen onder de bruggen door van Amsterdam. Het bemalingsproces wordt omgekeerd en het water wordt dan vanuit de grachten in het IJsselmeer gepompt.

Rondvaart Amsterdam stopt als er ijs is op de gracht

Zodra het ’s winters gaat vriezen en naar verwachting de vorstperiode langere tijd aanhoudt, dan wordt de Keizersgracht voor de rondvaart Amsterdam afgesloten, en het doorspoelen (‘spuien’) van het grachtenwater gestaakt. Het ijs is voldoende dik als de temperatuur een aantal dagen minstens vier graden onder nul is geweest. Dan binden de Amsterdammers massaal hun schaatsen onder en verandert de Keizersgracht in een ijsbaan.

 

Rondvaart Amsterdam stopt door ijs op de Keizersgracht

Rondvaart Amsterdam, het roer moet om

Het roer moet om. De huidige marktordening functioneert niet goed. Beter is het over te gaan naar een open vergunningsstelsel
(zonder volumebeleid) met een onbeperkte vergunningsduur. Iedereen die aan vooraf duidelijk geformuleerde
vergunningseisen voldoet, mag dan in de Amsterdamse grachten bedrijfsmatig passagiers vervoeren. Alle
steigers zouden voor iedereen toegankelijk moeten worden en alleen bedoeld zijn voor op- en afstap van passagiers en
niet om te blijven liggen. De ligplaatsvergunning dient te worden afgeschaft, omdat die de exploitatievergunningverlening
doorkruist en de schaarste van de ligplaats nu niet in de vergunningsprijs kan worden uitgedrukt. Op termijn
heeft elk vaartuig voor bedrijfsmatig passagiersvervoer een vaste ligplaats waarvoor de reder een locatiespecifieke
prijs betaalt aan de gemeente. Reders die in de grachten willen liggen, zullen fors meer aan de gemeente
betalen dan in de buitenhavens. Essentieel is dat er meer ligplaatsen beschikbaar komen. De gemeente bouwt
daartoe op rustige locaties in of bij de stad buitenhavens. Lees de volledige tekst in deze pdf.

Varen in Amsterdam

Varen in Amsterdam

Varen in Amsterdam

Varen in Amsterdam is niet altijd zo eenvoudig. Grote drukte maakt het soms zelfs onmogelijk. Een download vaarkaart waternet gebruiken kan helpen opstoppingen te vermijden. Amsterdammers vinden het druk op de Amsterdamse wateren en men ervaart dat het de laatste jaren drukker is geworden op de grachten, aldus het onderzoeksrapport ‘Drukte op het Water’. Daarom vindt er meer en meer controle plaats door Waternet. Wanneer alle watergebruikers naast elkaar worden gezet, lijkt de drukte op het water de laatste tien jaar echter relatief stabiel. Des te bizonder is het om te varen in Amsterdam als het rustig is. Daarom hier een serie foto’s met de rust van Amsterdam in de vroege uren.

Varen in Amsterdam met de rust van de ochtend langs de 7 bruggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukte op de grachten van Amsterdam

Mogelijk leidt een verandering in het gedrag van mensen tot de waargenomen toename van de drukte op het water over de afgelopen jaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen met een eigen bootje die varen in Amsterdam vaker gaan of dat boten van buiten Amsterdam langer gebruik maken van hun termijn van maximaal 3 dagen. De verschillende gebruikers van de Amsterdamse wateren hebben niet altijd dezelfde belangen. De mensen die op het water wonen, kunnen bijvoorbeeld overlast ervaren van de overige gebruikers van het water. Hetzelfde geldt voor mensen die op het water werken.

Nog een foto van super rustige Oude Zijds Voorburgwal, nu een plek waar het altijd druk is met toeristen, maar waar het ook zo leeg kan zijn.

Rrustige Oude Zijds Voorburgwal, nu een plek waar het altijd druk is met toeristen, maar waar het ook zo leeg kan zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlast?

Zo geeft een kwart van de Amsterdammers aan wel eens overlast te ervaren van de gebruikers van de grachten en noemt één op de vijf de drukte op het water storend. Binnenwaterbeheer Amsterdam heeft om deze redenen in 2002 het Meldpunt Overlast te Water in het leven geroepen. In 2003 kwamen hier meer dan 300 meldingen binnen. Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers varen in Amsterdam. Daarnaast worden ook overlast door afmeren, vervuiling en geluid veel genoemd. Het is niet bekend of de meldingen ook daadwerkelijk onveilige situaties betreffen, maar dit wordt in de toekomst beter in kaart gebracht. Desondanks is maar liefst 91% van de Amsterdammers van mening dat de aanwezigheid van water de stad aantrekkelijker maakt om in te wonen.

Download hier  de Grachtenmonitor 2017.

Overlast van muziek in de Amsterdamse grachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitein Geert

Kapitein Geert

Kapitein Geert

Kapitein Geert,
Gerardus Leendert Maria van Deurzen, of gewoon, Geert, is sinds 2009 de trotse eigenaar van Salonboot Hilda. Hij is geboren als zoon van een binnenvaartschipper en heeft de eerste jaren van zijn carrière gevaren als stuurman en schipper op de internationale Rijnvaart.
In 1991 vertrekt hij naar Amsterdam en werkt daar 3 jaren als schipper op een rondvaartboot en leert de Amsterdamse grachten op zijn duimpje kennen. Van 1995 tot 2009 kent zijn nautische carrière vele wendingen. Van stuurman op reusachtige party-schepen en dwarsgetuigde windjammers, tot kapitein op een vloot aan klassieke rondvaart en salonboten, luxe partyschepen en superjachten. Zijn reizen brengen hem van de Amsterdamse grachten als rondvaart kapitein via de Europese waterwegen naar de Noordzee, Oostzee en Middellandse zee. Ook de Atlantische oceaan wordt een paar keer overgestoken, een keer zelfs in de lengterichting van zuid naar noord. Tussen deze werkzaamheden door biedt hij zichzelf aan als freelance kapitein op diverse rondvaart en salonboten in Amsterdam. Zo ook op salonboot Hilda.
De historie als een van Amsterdams eerste rondvaartboten, haar mooie lijnen en  de charme van deze milieuvriendelijk klassieke salonboot spreken Geert zeer aan, dus als de eigenaren van Hilda aanbieden de rederij over te nemen, aarzelt hij geen moment. Naast schipper op de salonboot wordt ook het contact met de gasten en de organisatie van de diverse “op maat gemaakte“ evenementen op persoonlijke wijze door Geert verzorgd.

Hieronder het CV van Geert

Opleidingen en certificaten

Mavo diploma
MURT medewerker uitgaand reistoerisme
Fotografieopleiding 4 jaar  Fotovakschool Apeldoorn
Binnenvaartdiploma en Rijnschipperspattent
Radardiploma binnenvaart
Bedrijfshulpverlening
Stuurman kleine en grote zeilvaart Zeevaartschool Enkhuizen
Marcom A en B marifonie certificaat
Basic safety sea survival
Stuurman kleine handelsvaart
Scheepsgezondheidszorg en ziekenhuisstage
Basic en advanced firefighting
Crowd en crisis management en human behavior management
Radar waarnemer en radarnavigator zeevaart
Open water diver en deep diver
Wijncertificaten SWEN 1 en 2 en WSET advanced

Werk ervaring

1980 – 1991
1991 – 1994
1995 – 2001
2001 – 2002
2002
2003
2004 – 2005
2005 – 2006
2007
2008
2008
2002 – 2009

Internationale Rijn en binnenvaart
Amsterdamse rondvaart rederij Canal ( diverse rondvaartboten )
Rederij Holland Party Cruise  vaargebied W-Europese waterwegen
brigantijn Swan fan Makkum vaargebied wereldwijd
delivery zeilschip Runner Mallorca – Antigua
kapitein superjacht Jaguar vaargebied Cote d’Azur
freelance kapitein partyschip SupperClub Cruise Amsterdam
3e en 2e stuurman clipper Stadt Amsterdam vaargebied wereldwijd
refit en delivery zeilcatamaran Zappler Gdansk – Ibiza
delivery zeiljacht Sally Lightfoot Kaapstad – Azoren
2e stuurman superjacht Putty 2 vaargebied Oostzee
freelance schipper op Amsterdamse grachten

 

 

rederijen Amsterdam

rederij Canal
Private Boat Tours
CruisewithUs
Lieve
De Nederlanden
Classic Canal Charters
Amsterdam Boat Events
Rederij Welvaren
Rederij Vlaun
Eigen rederij

diverse rondvaartboten
salonboten Belle Epoque, Paradis en Ivresse
salonboten Valentijn en Soeverein
salonboot Lieve
salonboot Griffioen, city tenders en trekschuiten
salonboot Annemaria en Bota Fogo
partyschepen Hoop op Behoud en Tijd zal ’t Leeren,  Johanna
salonboten Henry en Jean Schmitz
salonboot Old Queen
salonboot Hilda

Reis en vaarbestemmingen

Noorwegen en Lofoten
Griekse eilanden
Canarische eilanden, Azoren en Madeira
Indonesië ( Sumatra, Java en Sulawesi )
Canada en Oostkust VS
Maleisië  en Singapore
Venezuela, Brazilië en Argentinië
Sri Lanka
Atlantische oversteek, Caraïben en Puerto Rico
Britse kust, Wales, Ierland, Schotland en de Shetland eilanden
Spaanse en Portugese kusten en Balearen
Israël en Jordanië
Franse Riviera, Italië, Sicilië en Corsica
Oostzee Denemarken, Zweden, Finland, Rusland, Estland, Letland en Polen
Zuid Afrika en zuidelijke Atlantische oceaan
Thailand
Zijde route Oekraïne, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië
Vietnam en Filipijnen
Nepal Anapurna trek en Thorung La pas ( 5416 m )

 

Sitemap

Sitemap

Sitemap

Tags

To display the tags

Algemene

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SALONBOOT HILDA

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Diensten:De door Salonboot Hilda in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de weder partij/ opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten.
B. Opdrachtgever:De partij aan wie Salonboot Hilda een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aan gegaan.
C. Opdrachtnemer:Salonboot Hilda die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen ,,Salonboot Hilda”.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Salonboot Hilda. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Salonboot Hilda te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Salonboot Hilda zulks schriftelijk bevestigt.
B. Een ieder die deelneemt aan de door Salonboot Hilda aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
C. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Salonboot Hilda geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de tot standkoming en/of uitvoering daarvan.
D. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Salonboot Hilda uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Salonboot Hilda van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Salonboot Hilda.

3. Aanbiedingen

A. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Salonboot Hilda vrijblijvend.
B. Salonboot Hilda behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
C. Indien door Salonboot Hilda op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Salonboot Hilda aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht, vanaf de datum van uitvoering met Salonboot Hilda een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Salonboot Hilda gedane aanbieding.

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

A. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Salonboot Hilda aan de opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoed eisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen. De wederpartij dient de transfer en de eventuele catering direct te voldoen, tenzij met Salonboot Hilda anders is overeengekomen.
B. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Salonboot Hilda zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salonboot Hilda geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
C. Salonboot Hilda bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

5. Gewijzigde uitvoering

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Salonboot Hilda wijst de wederpartij dan op de financiële consequenties.

6. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

7. Annulering door de wederpartij

A. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Salonboot Hilda. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Salonboot Hilda de aanzegging ontvangt.
B. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 10% van het totaal aan Salonboot Hilda op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
C. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen beide partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 20% van het totaal aan Salonboot Hilda op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
D. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 40% van het totaal aan Salonboot Hilda op de voet van de overeenkomstverschuldigde verschuldigd is.
E. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60% van het totaal aan Salonboot Hilda op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
F. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100% van het totaal aan Salonboot Hilda op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.

8. Betalingen

A. Betalingen door de wederpartij aan Salonboot Hilda dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.
B. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Salonboot Hilda zijn ingediend.
C. Salonboot Hilda behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
D. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Salonboot Hilda, bij contante betaling geldt alleen de door Salonboot Hilda uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling,
E. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.

9. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling

A. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Salonboot Hilda alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden aan alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Salonboot Hilda moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.
B. Alle kosten welk door Salonboot Hilda worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
C. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (excl. BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 235,- (excl. BTW) per vordering. Indien Salonboot Hilda kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.
D. Salonboot Hilda heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:Onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; Haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Salonboot Hilda afkomstige schriftelijke verklaring; Een, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Salonboot Hilda afkomstige schriftelijke verklaring; Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
E. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Salonboot Hilda te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

10. Prijs

Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Salonboot Hilda gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minder kosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee de kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

11. Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

12. Medewerking wederpartij

A. Opdrachtgever zal Salonboot Hilda steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
B. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Salonboot Hilda is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Salonboot Hilda voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Salonboot Hilda leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
C. De wederpartij dient de aanwijzingen van de (de medewerkers van) Salonboot Hilda onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en de steiger kan door Salonboot Hilda zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en de openbare orde.
D. Van de aanvangstijd van de vaartochten kan niet worden afgeweken. De boot vertrek op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van(een gedeelte van) de passagiers is voor risico en rekening van de weder partij. Op uitdrukkelijke en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico va de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Bij een eventuele verlenging van de tocht wordt de prijs automatisch en evenredig hoger en wordt dan berekend op basis van nacalculatie

13. Reclames

A. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Salonboot Hilda.
B. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Salonboot Hilda verleende diensten / verrichte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.
C. Geringe in het dagelijkse verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.
D. Door het indienen van reclames wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opschort.
E. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

14. Aansprakelijkheid voor schade

A. Salonboot Hilda is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te verwijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
B. In alle gevallen waarin Salonboot Hilda gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op de grond van de betreffende overeenkomst door Salonboot Hilda aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. BTW)
C. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Salonboot Hilda niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
D. Salonboot Hilda sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Salonboot Hilda bij de verlenging van diensten heeft ingeschakeld.
E. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Salonboot Hilda voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
F. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten.
G. De wederpartij is aansprakelijk voor schade vanwege het verloren gaan en/of het beschadigen van eigendommen en bezittingen van Salonboot Hilda die is veroorzaakt door de wederpartij of personen waarvoor de wederpartij aansprakelijk is.

15. Overmacht

A. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storing en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Salonboot Hilda gebruikt maakt.
B. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft geduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
C. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanner de overeenkomst door Salonboot Hilda reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredige gedeelte van de overeengekomen prijs aan Salonboot Hilda reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Salonboot Hilda verschuldigd is.
D. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

16. Opschorting en beéindiging

A. Indien naar het oordeel van Salonboot Hilda de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Salonboot Hilda op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Salonboot Hilda het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
B. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Salonboot Hilda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te haar er keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
C. Indien Salonboot Hilda gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Salonboot Hilda overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Salonboot Hilda de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.
D. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Salonboot Hilda na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
E. In geval de overeenkomst door Salonboot Hilda wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Salonboot Hilda recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
F. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Salonboot Hilda nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Salonboot Hilda voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

17. Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Salonboot Hilda beslissend.

18. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Salonboot Hilda aangegane overeenkomsten is het op Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Maart 2011 Amsterdam Salonboot Hilda

 

Call Now ButtonOptimized with PageSpeed Ninja