Register Passagiersvaart Amsterdam


Register Passagiersvaart Amsterdam

Op deze pagina vindt u het register passagiersvervoer te water. Dit register is openbaar en online te raadplegen. De lijst geeft informatie over de actuele verleende exploitatievergunningen voor vaartuigen voor de passagiersvaart. In de lijst staat ook aangegeven of het vaartuig wel of niet in gebruik is genomen.

De lijst kan worden gewijzigd vanwege:

  • vervanging van vaartuigen.
  • wisseling van eigenaar.
  • het in gebruik nemen van reeds vergunde maar nog niet varende vaartuigen.
  • het intrekken van niet in gebruik genomen vaartuigen.

De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Disclaimer

De informatie in het overzicht exploitatievergunningen passagiersvaart heeft Programma Varen met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in het overzicht. Programma Varen kan de inhoud van de lijst elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen. De informatie op deze lijst is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Register exploitatie passagiersvaartuigen Amsterdam, geactualiseerd op 9 december 2019
Ver­gun­ning­hou­derNaam vaar­tuigAan­tal ver­gun­de vaar­tui­genVer­gun­ning-ge­biedSeg­mentIn het be­zit van een ver­gun­nings­be­wijs?
1Adam’s Boats B.V.10 Tuin­ders­vlet­ten101On­be­mandJa
2Ade­li­ne B.V.Ade­li­ne11Be­mand grootJa
3Re­de­rij Aem­stel­land B.V.Eli­sa­beth11Be­mand ge­slo­tenJa
4Al­ge­me­ne Am­ster­dam­se Re­de­rij Noord-Zuid B.V.Ma­rijn Jo­r­is12Be­mand openJa
5Al­ge­me­ne Am­ster­dam­se Re­de­rij Noord-Zuid B.V.Tho­mas Edi­son11Be­mand ge­slo­tenNee
6Al­ge­me­ne Am­ster­dam­se Re­de­rij Noord-Zuid B.V.Mi­chael Fa­ra­day11Be­mand ge­slo­tenNee
7Am­bo­lux Clas­sic Eco­boatsAm­bo­lux 311Be­mand openJa
8Am­bo­lux Clas­sic Eco­boatsAm­bo­lux 111Be­mand openJa
9Am­ster­dam Boat Ad­ven­tu­resAm­ster­dam Boat Ad­ven­tu­res11Be­mand openJa
10Am­ster­dam Boat Cen­terAmi­go11Be­mand openJa
11Am­ster­dam Boat Cen­terRins­ke11Be­mand grootJa
12Am­ster­dam Boat Cen­terSa­lon­boot Tzar11Be­mand openJa
13Am­ster­dam Boat EventsDe Tijd zal het Leeren11Be­mand grootJa
14Am­ster­dam Boat EventsHoop op be­houd11Be­mand grootJa
15Am­ster­dam Boat EventsJo­han­na11Be­mand ge­slo­tenJa
16Am­ster­dam Boats B.V.H.R.H.11Be­mand grootJa
17Am­ster­dam Boats B.V.Ma­rie Zur­lo­he11Be­mand ge­slo­tenJa
18Am­ster­dam Boat­tripsBri­tan­nia 211Be­mand openJa
19Am­ster­dam Boot­huur B.V.Wil­ly11Be­mand openJa
20Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Aqua­ma­rijn11Be­mand grootJa
21Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Dia­mant11Be­mand grootJa
22Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Jade11Be­mand grootJa
23Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Ro­bijn11Be­mand grootJa
24Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Saf­fier11Be­mand grootJa
25Am­ster­dam Ca­nal Crui­sesAm­stel Sma­ragd11Be­mand grootJa
26Am­ster­dam Sloep Hu­ren VOFIvan Frank11Be­mand openJa
27Am­ster­dam­sche Rond­vaartBol­plaat11Be­mand grootJa
28Am­ster­dam­se Rond­vaart Maat­schap­pijMar­jet11Be­mand openJa
29Am­ster­dam­se Rond­vaart Maat­schap­pijVa­le­rie11Be­mand ge­slo­tenJa
30Am­ster­dam­se Sa­lon­boot Re­de­rij B.V.Jean Schmitz11Be­mand grootJa
31Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.Beau11Be­mand openJa
32Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.Ram­ses Shaf­fy11Be­mand ge­slo­tenJa
33Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.RAW Fer­ry 0111Be­mand ge­slo­tenJa
34Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.Si­mon Car­mig­gelt11Be­mand grootJa
35Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.Twee11Be­mand ge­slo­tenJa
36Am­ster­dam­se Wa­ter­taxi Cen­tra­le B.V.VIP 111Be­mand ge­slo­tenJa
37Ard Kar­sten Be­heer B.V.Hugo11Be­mand openJa
38Ard Kar­sten Be­heer B.V.IJdok 111Be­mand openJa
39Ar­vi­ro B.V.Drift Away11Be­mand ge­slo­tenJa
40Atro­pa Bel­la­don­na B.V.The Loun­ge11Be­mand ge­slo­tenJa
41Big Boats B.V.Anne Frank11Be­mand grootJa
42Blue Boat Com­pa­nyAm­stel Glo­ry11Be­mand grootJa
43Blue Boat Com­pa­nyBy­zan­ti­um11Be­mand grootJa
44Blue Boat Com­pa­nyCity of Am­ster­dam11Be­mand grootJa
45Blue Boat Com­pa­nyFly­ing Dut­ch­man11Be­mand grootJa
46Blue Boat Com­pa­nyHo­ri­zon11Be­mand grootJa
47Blue Boat Com­pa­nyLido11Be­mand grootJa
48Blue Boat Com­pa­nyPa­ra­diso11Be­mand grootJa
49Blue Boat Com­pa­nyBar­la­e­us11Be­mand grootJa
50Blue Boat Com­pa­nyVos­si­us11Be­mand grootJa
51Blue Boat Com­pa­nyBlue Sky Boat12Be­mand openJa
52Boat Tours Am­ster­dam.3811Be­mand openJa
53Boat­boysUn­di­ne11Be­mand openJa
54Boa­ty B.V.10 so­lar­boa­ty­’s (Apol­lo)101On­be­mandJa
55Boa­ty B.V.10 fluis­ter­bo­ten (Anna, Rosa, Lo­tus, etc.)101On­be­mandJa
56Boa­ty B.V.10 fluis­ter­bo­ten (Alp­ha, Bra­vo, Char­lie, etc.)101On­be­mandJa
57Boa­ty B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
58Boot2­Go B.V.Shi­ner11Be­mand openJa
59Boot2­Go B.V.Boo­king.com11Be­mand openJa
60Boot2­Go B.V.Cham­pag­ne Shower11Be­mand openJa
61Boot2­Go B.V.Gang­ster11Be­mand openJa
62Boot2­Go B.V.Gast11Be­mand openJa
63Boot­ver­huur Am­ster­damYB II11Be­mand openJa
64Bug­hou­se Tours Am­ster­damAn­dan­te11Be­mand ge­slo­tenJa
65Bug­hou­se Tours Am­ster­damBug­gy11Be­mand ge­slo­tenJa
66Café de Sluys­wachtBlop12Be­mand openJa
67Ca­nal Af­fai­res10 eco­boats101On­be­mand5 wel, 5 niet
68Ca­nal Bus B.V.Al­bert Cuyp11Be­mand grootJa
69Ca­nal Bus B.V.J. Ver­meer11Be­mand grootJa
70Ca­nal Bus B.V.M.C. Es­cher11Be­mand grootJa
71Ca­nal Bus B.V.P.J.H. Cuy­pers11Be­mand openJa
72Ca­nal Bus B.V.Van Gogh11Be­mand grootJa
73Ca­nal Com­pa­ny B.V.Dr. Al­bert Heijn11Be­mand grootJa
74Ca­nal Com­pa­ny B.V.100 wa­ter­fiet­sen1001Wa­ter­fiet­senJa
75Ca­nal Com­pa­ny B.V.Am­stel11Be­mand ge­slo­tenJa
76Ca­nal Com­pa­ny B.V.An­dré Ha­zes11Be­mand openJa
77Ca­nal Com­pa­ny B.V.Breit­ner11Be­mand grootJa
78Ca­nal Com­pa­ny B.V.Corn­eil­le11Be­mand grootJa
79Ca­nal Com­pa­ny B.V.Da­niel Stal­pa­ert11Be­mand ge­slo­tenJa
80Ca­nal Com­pa­ny B.V.E. Van Eijk11Be­mand openJa
81Ca­nal Com­pa­ny B.V.F. Van Don­gen11Be­mand openJa
82Ca­nal Com­pa­ny B.V.Fer­di­nand Bol11Be­mand grootJa
83Ca­nal Com­pa­ny B.V.H. Hertz­ber­ger11Be­mand openJa
84Ca­nal Com­pa­ny B.V.H.P. Ber­la­ge11Be­mand openJa
85Ca­nal Com­pa­ny B.V.Hen­d­rick de Key­ser11Be­mand ge­slo­tenJa
86Ca­nal Com­pa­ny B.V.J. Coe­nen11Be­mand openJa
87Ca­nal Com­pa­ny B.V.J.F. Staal11Be­mand openJa
88Ca­nal Com­pa­ny B.V.J.H. Mul­der11Be­mand openJa
89Ca­nal Com­pa­ny B.V.Ja­cob van Ruys­dael11Be­mand grootJa
90Ca­nal Com­pa­ny B.V.Je­roen Krab­bé11Be­mand grootJa
91Ca­nal Com­pa­ny B.V.Jo­sep­hi­ne11Be­mand openJa
92Ca­nal Com­pa­ny B.V.Ju­dith Ley­ster11Be­mand grootJa
93Ca­nal Com­pa­ny B.V.M. de Klerk11Be­mand openJa
94Ca­nal Com­pa­ny B.V.Mond­ri­aan11Be­mand grootJa
95Ca­nal Com­pa­ny B.V.Oboot11Be­mand openJa
96Ca­nal Com­pa­ny B.V.P. Ving­boons11Be­mand openJa
97Ca­nal Com­pa­ny B.V.Rem­brandt11Be­mand grootJa
98Ca­nal Mo­tor­boats B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mand1 wel, 9 niet
99Ca­nal Mo­tor­boats B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
100Ca­nal Rond­vaart B.V.Abel Tas­man11Be­mand grootJa
101Ca­nal Rond­vaart B.V.Aert van Nes11Be­mand grootJa
102Ca­nal Rond­vaart B.V.An­ton Drees­man11Be­mand grootJa
103Ca­nal Rond­vaart B.V.Hen­ry Hud­son11Be­mand grootJa
104Ca­nal Rond­vaart B.V.Ho­ra­tio Nel­son11Be­mand grootJa
105Ca­nal Rond­vaart B.V.Ir. Frits Fen­te­ner van Vlis­sin­gen11Be­mand grootJa
106Ca­nal Rond­vaart B.V.Jan van Rie­beeck11Be­mand grootJa
107Ca­nal Rond­vaart B.V.Mi­chiel de Ruy­ter11Be­mand grootJa
108Ca­nal Rond­vaart B.V.Oli­vier van Noort11Be­mand grootJa
109Ca­nal Rond­vaart B.V.Pie­ter Heijn I11Be­mand grootJa
110Ca­nal Rond­vaart B.V.Pie­ter Heijn II11Be­mand grootJa
111Ca­nal Rond­vaart B.V.Pie­ter Heijn III11Be­mand grootJa
112Dam­tours.nlRoos11Be­mand openJa
113De Kleijn Am­ster­dam B.V.Kleijn Am­ster­dam11Be­mand ge­slo­tenJa
114De Muze B.V.De Muze11Be­mand ge­slo­tenJa
115De Re­de­rij C.V.Wolk11Be­mand grootJa
116Demi Tra­dingBad Boat12Be­mand openJa
117Demi Tra­dingBooz­zer11Be­mand openJa
118Demi Tra­dingRoy­al­ty11Be­mand openJa
119Demi Tra­dingSa­loon­sloep11Be­mand ge­slo­tenNee
120Demi Tra­dingTi­ta­nic11Be­mand grootJa
121Demi Tra­ding10 bo­ten: Boot I t/​​m X101On­be­mand1 wel, 9 niet
122E-BoatsPax11Be­mand ge­slo­tenJa
123Edu­tech B.V.Staets 211Be­mand grootJa
124Edu­tech B.V.Staets 111Be­mand grootJa
125Elec­tric Tours B.V.King11Be­mand openJa
126Elec­tric Tours B.V.Queen11Be­mand openJa
127Elek­tro­ha­venApol­lo11Be­mand openJa
128Elek­tro­ha­venBlue Ocean11Be­mand openJa
129Elek­tro­ha­venJo­h­n­ny Kraaij­kamp11Be­mand openJa
130Elek­tro­ha­venRa­di­us11Be­mand openJa
131Elek­tro­ha­venShip­dock11Be­mand ge­slo­tenJa
132Flagship Am­ster­dam B.V.Flagship11Be­mand openJa
133Flagship Am­ster­dam B.V.Green Ma­ri­ne11Be­mand openJa
134Flagship Am­ster­dam B.V.Aps­a­ra11Be­mand openJa
135Flagship Am­ster­dam B.V.Man­hat­tan11Be­mand openJa
136Flagship Am­ster­dam B.V.Bar­ra­cu­da11Be­mand openJa
137Flagship Am­ster­dam B.V.Anne Bon­ney11Be­mand openJa
138Flagship Am­ster­dam B.V.Free­wil­ly11Be­mand openJa
139Flagship Am­ster­dam B.V.Vor­ding11Be­mand openJa
140Flagship Am­ster­dam B.V.No­mag11Be­mand openJa
141Flagship Am­ster­dam B.V.Dut­ch­man11Be­mand openJa
142Flagship Am­ster­dam B.V.Luc­ky Strip­per11Be­mand openJa
143Flagship Am­ster­dam B.V.Ro­sa­lie11Be­mand openJa
144Flo­a­ting Am­ster­dam B.V.Fa­dam 111Be­mand openJa
145Flo­a­ting Am­ster­dam B.V.Fa­dam 211Be­mand openJa
146Flo­a­ting Am­ster­dam B.V.Fa­dam 311Be­mand openJa
147Fun Boat Am­ster­damDream­ti­me11Be­mand openJa
148Han­ne­kes BootHan­ne­kes Boot11Be­mand openJa
149Hol­land­sche Vaar­toch­ten Maat­schap­pij B.V.IJ-veer XIII11Be­mand grootJa
150Holy Boat B.V.Holy Boat11Be­mand openJa
151I. Bru­né Clas­sic Ship Ser­vi­ceBel­le11Be­mand openJa
152I. Bru­né Clas­sic Ship Ser­vi­ceTou­rist11Be­mand ge­slo­tenJa
153In­fi­ni­ty Tours Am­ster­dam B.V.Mana11Be­mand openJa
154Jas­mijn Rond­vaartLe­lie11Be­mand grootJa
155Jo­martHen­ry Schmitz11Be­mand grootJa
156Kracht -7GR 111Be­mand openJa
157Lab6Naut11Be­mand openJa
158Leem­starAm­ster­dam Dis­co­ve­ry 111Be­mand openNee
159Leem­starAm­ster­dam Dis­co­ve­ry 211Be­mand openNee
160Leem­starAm­ster­dam Dis­co­ve­ry 311Be­mand ge­slo­tenJa
161Leem­starAm­ster­dam Dis­co­ve­ry 411Be­mand openJa
162Leem­starBali11Be­mand openJa
163Leem­starFiets­dienst 211Be­mand grootNee
164Leem­starLeem­star Star­let11Be­mand openJa
165Leem­starNTB11Be­mand ge­slo­tenJa
166Leem­starThe Club11Be­mand grootJa
167Luxe Bo­ten B.V.Ba­ta­via V.O.C.11Be­mand openJa
168Luxe Bo­ten B.V.De Geest van He­le­na11Be­mand openNee
169Luxe Bo­ten B.V.Jan van de Heij­den11Be­mand openJa
170Luxe Bo­ten B.V.Ka­pri­fo­lia11Be­mand openJa
171Luxe Bo­ten B.V.Pier­re Cuy­per11Be­mand openNee
172Luxe Bo­ten B.V.Bri­tan­nia11Be­mand ge­slo­tenJa
173Mar­kies van Am­ster­damJo­chie11Be­mand openJa
174Mar­kies van Am­ster­damKo­ning11Be­mand openJa
175Mar­kies van Am­ster­damOuwe11Be­mand openJa
176Mar­kies van Am­ster­damPapi11Be­mand openJa
177Mar­kies van Am­ster­damThe Dude11Be­mand openJa
178Meij­er Ma­ri­ti­me Ser­vi­cesEven­tus11Be­mand openJa
179Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.Char­les Gou­nod11Be­mand grootJa
180Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.Dr. Al­bert Schweitzer11Be­mand grootJa
181Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.Franz Le­har11Be­mand grootJa
182Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.Johan Strauss11Be­mand grootJa
183Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.Lud­wig von Beet­ho­ven11Be­mand grootJa
184Meij­ers Rond­vaart­bo­ten B.V.W.A. Mo­zart11Be­mand grootJa
185Mei­ne­mad, W.D.Koop­han­del II11Be­mand grootJa
186Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
187Mo­kum­boot B.V.8 fluis­ter­bo­ten81On­be­mandJa
188Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
189Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
190Mo­kum­boot B.V.Mr. Brown11Be­mand openJa
191Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
192Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten102On­be­mand1 wel, 9 niet
193Mo­kum­boot B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
194Na­va­ri­ni B.V.Max11Be­mand openJa
195New Oran­ge B.V.Ber­lin11Be­mand grootJa
196New Oran­ge B.V.Brus­sels11Be­mand ge­slo­tenJa
197New Oran­ge B.V.Co­pen­ha­gen11Be­mand ge­slo­tenJa
198New Oran­ge B.V.Du­blin11Be­mand ge­slo­tenJa
199New Oran­ge B.V.Hels­in­ki11Be­mand ge­slo­tenJa
200New Oran­ge B.V.Lon­don11Be­mand ge­slo­tenJa
201New Oran­ge B.V.Ma­drid11Be­mand ge­slo­tenJa
202New Oran­ge B.V.Oslo11Be­mand ge­slo­tenJa
203New Oran­ge B.V.Pa­ris11Be­mand openJa
204New Oran­ge B.V.Rome11Be­mand ge­slo­tenJa
205New Oran­ge B.V.Se­vil­la11Be­mand ge­slo­tenJa
206New Oran­ge B.V.Wien11Be­mand ge­slo­tenJa
207Oen­o­neMr. Grey11Be­mand ge­slo­tenJa
208Pa­ra­dis Pri­va­te Boat Tours B.V.Lie­ve11Be­mand ge­slo­tenJa
209Pa­ra­dis Pri­va­te Boat Tours B.V.Bel­le Epo­que11Be­mand grootJa
210Pa­ra­dis Pri­va­te Boat Tours B.V.Pa­ra­dis11Be­mand ge­slo­tenJa
211Pa­ra­dis Pri­va­te Boat Tours B.V.Stern11Be­mand ge­slo­tenJa
212Pa­ra­dis Pri­va­te Boat Tours B.V.Ivres­se11Be­mand ge­slo­tenJa
213Plas­tic Wha­le B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
214Pro-Line Event Sup­portRus­si­an Star11Be­mand openJa
215Pure Boats B.V.Geer­tje11Be­mand openJa
216Pure Boats B.V.Lucy11Be­mand ge­slo­tenJa
217Pure Boats B.V.Pure Spi­rit11Be­mand openJa
218Pure Boats B.V.Schol­le­vaar11Be­mand ge­slo­tenJa
219R.K. Ma­na­ge­ment en Be­heer B.V.Vibe11Be­mand openJa
220Re­de­rij Aem­stel­land B.V.Mon­ne de Mi­ran­da11Be­mand grootJa
221Re­de­rij Aem­stel­re­dam­me B.V.Gi­uli­a­na11Be­mand ge­slo­tenJa
222Re­de­rij Am­ster­dam B.V.Anna Ma­ria11Be­mand grootJa
223Re­de­rij Am­ster­dam B.V.Bota Fogo11Be­mand grootJa
224Re­de­rij Am­ster­dam B.V.On­di­ne11Be­mand grootJa
225Re­de­rij Bel­le B.V.Emma11Be­mand ge­slo­tenJa
226Re­de­rij Crui­se with UsVa­len­tijn11Be­mand ge­slo­tenJa
227Re­de­rij Crui­se with UsSoe­ve­rein11Be­mand grootJa
228Re­de­rij de Jor­daanFa­ra­hil­de11Be­mand ge­slo­tenJa
229Re­de­rij De Jor­daanWel­moed11Be­mand ge­slo­tenJa
230Re­de­rij de Ne­der­lan­denHil­de­brand11Be­mand grootJa
231Re­de­rij de Ne­der­lan­denJa­cob van Len­nep11Be­mand grootJa
232Re­de­rij de Ne­der­lan­denBre­de­ro11Be­mand grootJa
233Re­de­rij de Ne­der­lan­denMul­ta­tu­li11Be­mand grootJa
234Re­de­rij de Ne­der­lan­denAag­je De­ken11Be­mand ge­slo­tenJa
235Re­de­rij E.E. Plas B.V.Hil­da IV11Be­mand grootJa
236Re­de­rij E.E. Plas B.V.Ko­nin­gin Emma11Be­mand grootJa
237Re­de­rij E.E. Plas B.V.Ko­nin­gin Wil­hel­mi­na11Be­mand grootJa
238Re­de­rij E.E. Plas B.V.Nel­son Man­de­la11Be­mand grootJa
239Re­de­rij E.E. Plas B.V.Pax11Be­mand grootJa
240Re­de­rij E.E. Plas B.V.Prins Hen­drik11Be­mand grootJa
241Re­de­rij E.E. Plas B.V.Prins Wil­lem van Oran­je11Be­mand grootJa
242Re­de­rij E.E. Plas B.V.Prin­ses Alexia11Be­mand grootJa
243Re­de­rij E.E. Plas B.V.Prin­ses Ari­a­ne11Be­mand grootJa
244Re­de­rij Friends­hip B.V.Cu­r­acao11Be­mand openJa
245Re­de­rij Friends­hip B.V.Dyos11Be­mand ge­slo­tenJa
246Re­de­rij Friends­hip B.V.Friends­hip11Be­mand grootJa
247Re­de­rij Friends­hip B.V.HAL11Be­mand openJa
248Re­de­rij Friends­hip B.V.Oceans11Be­mand openJa
249Re­de­rij Friends­hip B.V.Suns­hi­ne11Be­mand openJa
250Re­de­rij Grif­fi­oenFleur11Be­mand openJa
251Re­de­rij Grif­fi­oenGrif­fi­oen11Be­mand ge­slo­tenJa
252Re­de­rij Grif­fi­oenIris11Be­mand grootJa
253Re­de­rij Grif­fi­oenRoos11Be­mand grootJa
254Re­de­rij Grif­fi­oenSwaen11Be­mand grootJa
255Re­de­rij Lo­vers B.V.An­dré van Duin11Be­mand grootJa
256Re­de­rij Lo­vers B.V.Athe­ne11Be­mand ge­slo­tenJa
257Re­de­rij Lo­vers B.V.Boed­a­pest11Be­mand ge­slo­tenNee
258Re­de­rij Lo­vers B.V.BZN 211Be­mand grootJa
259Re­de­rij Lo­vers B.V.BZN 311Be­mand grootJa
260Re­de­rij Lo­vers B.V.Flo­a­ting Dut­ch­man11Be­mand grootJa
261Re­de­rij Lo­vers B.V.Lis­sa­bon11Be­mand ge­slo­tenNee
262Re­de­rij Lo­vers B.V.Mo­na­co11Be­mand ge­slo­tenNee
263Re­de­rij Lo­vers B.V.Mos­kou11Be­mand ge­slo­tenNee
264Re­de­rij Lo­vers B.V.Nemo11Be­mand grootJa
265Re­de­rij Lo­vers B.V.New York11Be­mand ge­slo­tenNee
266Re­de­rij Lo­vers B.V.Pier­re Jans­sen11Be­mand grootJa
267Re­de­rij Lo­vers B.V.Praag11Be­mand ge­slo­tenNee
268Re­de­rij Lo­vers B.V.Syd­ney11Be­mand ge­slo­tenNee
269Re­de­rij Lo­vers B.V.Toon Her­mans11Be­mand grootJa
270Re­de­rij Lo­vers B.V.Was­hing­ton11Be­mand ge­slo­tenNee
271Re­de­rij Lo­vers B.V.Wim Kan11Be­mand grootJa
272Re­de­rij Lo­vers B.V.Wim Son­ne­veld11Be­mand grootJa
273Re­de­rij Lo­vers B.V.Ai­mee11Be­mand grootJa
274Re­de­rij Lo­vers B.V.Bern11Be­mand ge­slo­tenNee
275Re­de­rij Lo­vers B.V.BZN 411Be­mand grootJa
276Re­de­rij Lo­vers B.V.BZN 511Be­mand grootJa
277Re­de­rij Lo­vers B.V.BZN 611Be­mand grootJa
278Re­de­rij Lo­vers B.V.Fly­ing En­ter­pri­se11Be­mand grootJa
279Re­de­rij Lo­vers B.V.Jan­nes Lo­vers11Be­mand grootJa
280Re­de­rij Lo­vers B.V.Sha­dow11Be­mand openJa
281Re­de­rij Nas­sau B.V.Ha­va­na11Be­mand openNee
282Re­de­rij Nas­sau B.V.Ha­va­na11Be­mand ge­slo­tenJa
283Re­de­rij Nas­sau B.V.Nas­sau11Be­mand openJa
284Re­de­rij Nas­sau B.V.Roos11Be­mand ge­slo­tenJa
285Re­de­rij P. Kooij B.V.Fol­ke Ber­na­dot­te11Be­mand grootJa
286Re­de­rij P. Kooij B.V.Frans Hals11Be­mand grootJa
287Re­de­rij P. Kooij B.V.Fre­de­rik Al­bert Pie­ter11Be­mand grootJa
288Re­de­rij P. Kooij B.V.Jan Steen11Be­mand grootJa
289Re­de­rij P. Kooij B.V.Ko­ning Wil­lem Alexan­der11Be­mand grootJa
290Re­de­rij P. Kooij B.V.Ko­nin­gin Fa­bi­o­la11Be­mand grootJa
291Re­de­rij P. Kooij B.V.Ko­nin­gin Ju­li­a­na11Be­mand grootJa
292Re­de­rij P. Kooij B.V.Ko­nin­gin Maxi­ma11Be­mand grootJa
293Re­de­rij P. Kooij B.V.Pre­si­dent J.F. Ken­ne­dy11Be­mand grootJa
294Re­de­rij P. Kooij B.V.Prins Ber­nard11Be­mand grootJa
295Re­de­rij P. Kooij B.V.Prins Con­stan­tijn11Be­mand grootJa
296Re­de­rij P. Kooij B.V.Prins Johan Fri­so11Be­mand grootJa
297Re­de­rij P. Kooij B.V.Prin­ses Be­a­trix11Be­mand grootJa
298Re­de­rij P. Kooij B.V.Prin­ses Ca­tha­ri­na Ama­lia11Be­mand grootJa
299Re­de­rij P. Kooij B.V.Prin­ses Chris­ti­na11Be­mand grootJa
300Re­de­rij P. Kooij B.V.Prin­ses Ire­ne11Be­mand grootJa
301Re­de­rij P. Kooij B.V.Prin­ses Mar­griet11Be­mand grootJa
302Re­de­rij P. Kooij B.V.Al­bert11Be­mand grootJa
303Re­de­rij P. Kooij B.V.Pi­col­lo11Be­mand ge­slo­tenNee
304Re­de­rij P. Kooij B.V.Al­bert Pie­ter11Be­mand grootJa
305Re­de­rij P. Kooij B.V.Pie­ter11Be­mand grootJa
306Re­de­rij P. Kooij B.V.Ge­rar­da Jo­han­na11Be­mand grootNee
307Re­de­rij Pa­pingBlue in Green11Be­mand openJa
308Re­de­rij Pa­pingGor­di­ta11Be­mand openJa
309Re­de­rij ‘t SmidtjeCity Ten­der Cou­pe­rus11Be­mand grootJa
310Re­de­rij ‘t SmidtjeCity Ten­der Von­del11Be­mand grootJa
311Re­de­rij ‘t SmidtjeRijk de Gooy­er11Be­mand openJa
312Re­de­rij VlaunOld Queen11Be­mand grootJa
313Re­de­rij VlaunZah­ra11Be­mand openJa
314Re­de­rij Voogd B.V.Pip­ka11Be­mand openJa
315Rock that BoatDelp­hi­ne12Be­mand openJa
316Rock that BoatLi­ver­pool11Be­mand openJa
317Sail­tyeSty­le11Be­mand openJa
318Sail­tyeSa­lu­te11Be­mand openJa
319Sa­lon­boot Bel­le van Zuy­len B.V.Bel­le van Zuy­len11Be­mand grootJa
320Sa­lon­boot Dame van Am­stel B.V.Dame van Am­stel11Be­mand grootJa
321Sa­lon­boot Hil­daHil­da11Be­mand grootJa
322Scheeps­bouw Ach­ter­bos Theo Kok B.V.Theo Kok12Be­mand ge­slo­tenJa
323Sin­ta B.V.Sin­ta12Be­mand openJa
324Sloep­de­len B.V.20 fluis­ter­bo­ten201On­be­mandJa
325Sloep­de­len B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
326Sloep­vrien­denSa­rah11Be­mand ge­slo­tenJa
327Sloep­vrien­denSi­mon11Be­mand openJa
328Sloep­vrien­denSo­lar (sloep­vrien­den)11Be­mand openJa
329Sloep­vrien­denSu­zan­ne11Be­mand openJa
330Sloep­vrien­denSo­fia11Be­mand ge­slo­tenJa
331Smidtje Be­heer B.V.Frans van Mie­ris11Be­mand grootJa
332Smidtje Be­heer B.V.Jan Luij­ken11Be­mand grootJa
333Smidtje Be­heer B.V.Ben­nie Jo­link11Be­mand ge­slo­tenJa
334Smidtje Be­heer B.V.De Lief­de11Be­mand ge­slo­tenJa
335Smidtje Be­heer B.V.Har­ry Slin­ger11Be­mand openJa
336Smidtje Be­heer B.V.Her­man Brood11Be­mand openJa
337Smidtje Be­heer B.V.Mona Lisa11Be­mand ge­slo­tenJa
338Smidtje Be­heer B.V.Smidtje Ca­nal Crui­ser 10511Be­mand ge­slo­tenNee
339Smidtje Be­heer B.V.Smidtje Ca­nal Crui­ser 10611Be­mand ge­slo­tenNee
340Smidtje Be­heer B.V.t Smidtje11Be­mand grootJa
341Smidtje Be­heer B.V.Ter­ra Nova11Be­mand ge­slo­tenJa
342Smidtje Be­heer B.V.Wil­hel­mus11Be­mand grootJa
343Smidtje Be­heer B.V.Rins­ke11Be­mand grootJa
344Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.Da Vin­ci11Be­mand grootJa
345Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.Gau­di11Be­mand grootJa
346Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.P.C. Hooft11Be­mand grootJa
347Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.Cor­ne­lis Schuyt11Be­mand grootJa
348Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.Hen­ri Ma­tis­se11Be­mand grootJa
349Smidtje Ex­ploi­ta­tie B.V.Mon Ami11Be­mand openJa
350Smidtje Hol­ding B.V.Mi­che­lan­ge­lo11Be­mand grootJa
351Smidtje Hol­ding B.V.Ni­co­laas Maes11Be­mand grootJa
352Smidtje Hol­ding B.V.Pi­cas­so11Be­mand grootJa
353Sop B.V.WM 111Be­mand ge­slo­tenJa
354Star­board Boats B.V.De Man­ke Mon­nik11Be­mand openJa
355Stich­ting Ba­tel­loJo­nas11Be­mand openJa
356Stich­ting be­houd sa­lon­boot Avan­tiAvan­ti11Be­mand grootJa
357Stich­ting Cordaan GroepDe Dirk11Be­mand openNee
358Stich­ting Cordaan GroepIlje11Be­mand ge­slo­tenJa
359Stich­ting de Ka­le­fa­terNa­ja­de11Be­mand ge­slo­tenJa
360Stich­ting de Ka­le­fa­terProost van St. Jan11Be­mand grootJa
361Stich­ting Ma­ri­tie­me Za­kenDe Eeuw11Be­mand ge­slo­tenJa
362Stich­ting mo­tor­jacht Agat­haAgat­ha11Be­mand ge­slo­tenJa
363Stich­ting Mo­tor­schip De Jon­ck­vrouwDe Jon­ck­vrouw11Be­mand ge­slo­tenJa
364Stich­ting Plas­tic Wha­lePlas­tic Wha­le 60011Be­mand openJa
365Su­pi­o­re B.V.10 fluis­ter­bo­ten101On­be­mandJa
366Tho­se Dam Boat GuysJack­son 111Be­mand openJa
367Tho­se Dam Boat GuysJack­son 211Be­mand openJa
368Tho­se Dam Boat GuysJack­son 311Be­mand openJa
369Tho­se Dam Boat GuysJack­son 411Be­mand openJa
370Tho­se Dam Boat GuysJack­son 511Be­mand openJa
371Vaar­tuigZavi11Be­mand ge­slo­tenJa
372VaDa Se­cu­ri­tyAMS111Be­mand openJa
373Val­lon B.V.Creu­sen 111Be­mand openJa
374Van Hulst Re­gis­ter­goe­de­ren B.V.Stan Huy­gens11Be­mand grootJa
375Ver­e­ni­ging Vrien­den van de Boon­a­pa­nichBoon­a­pa­nich11Be­mand ge­slo­tenJa
376W.J.H Be­heer B.V.Rose11Be­mand ge­slo­tenJa
377Wind­kracht 18 B.V.Stel­la Ma­ris11Be­mand ge­slo­tenJa
378Wolfs­burght B.V.La Rei­ne11Be­mand ge­slo­tenJa
379Wolfs­burght B.V.Li­bel­le11Be­mand grootJa
380Wolfs­burght B.V.Prix d’Eau11Be­mand ge­slo­tenJa
381Zon­ne­boot Am­ster­damZon­ne­boot 511Be­mand ge­slo­tenJa
382Zon­ne­boot Am­ster­damZon­ne­boot 411Be­mand ge­slo­tenJa