Bruggen en kademuren van Amsterdam?


bruggen en kademuren van Amsterdam

9 januari 2024

bron : website Gemeente Amsterdam

2024 wordt een jaar waarin het herstel van de bruggen en kademuren echt op stoom komt. Maar liefst 15 projecten zijn of gaan in uitvoering en voor nog eens 21 projecten start de voorbereiding. Maar misschien nog belangrijker is dat we steeds meer innovaties die we hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk kunnen inzetten.

Kademuren

De projecten waarmee we al bezig zijn en die we in 2024 afronden, zijn onder meer de renovatie van een stuk kade aan de Binnenkant, en de vervanging van kademuren aan de Brouwersgracht, de Lijnbaansgracht en de Nieuwe Herengracht. De kademuren die we dit jaar en de jaren daarna gaan vervangen, liggen voornamelijk in vier gebieden: het Wallengebied, de Leidsepleinbuurt, de Westelijke Grachtengordel en de Da Costakade.

Bruggen

Verder gaan 4 bruggen het komende jaar in voorbereiding, en wordt er 1 brug gesloopt en vervangen: brug 627 in Slotermeer, tussen de Antony Moddermanstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat. De bruggen in voorbereiding zijn de Paulusbroedersluis en brug 218  in de Oudezijde, en brug 295 en de Snoekjesbrug in de Lastage. We verwachten deze 4 bruggen in 2025 of 2026 te kunnen gaan vervangen.

Innovaties

Naast het herstel van de bruggen en kademuren werken we ook gestaag verder aan de doorontwikkeling van innovaties waarmee we tijd en kosten besparen, en minder overlast veroorzaken.

Renovatie

Zo passen we aan de Waalseilandsgracht voor het eerst een methode toe om een kademuur te renoveren in plaats van volledig te slopen en vervangen. Dat doen we met groutinjectiepalen, waarmee we de kademuur voor minstens 30 jaar (maar misschien nog veel langer) weer op orde brengen. Het mooie is dat je er niks van ziet als het werk klaar is. Ondertussen werken we hard door aan nog 3 van zulke renovatiemethoden: buoycrete, bio-cementatie en de kadefundovatie.

bron van deze tekst

Dit heeft natuurlijk consequenties voor het vaargebied van de Saloonboot Hilda.