Amsterdam wil grip op de grachten


Amsterdam wil grip op de grachten

BEHOORT EEN WIJNTJE OP DE BOOT STRAKS TOT HET VERLEDEN?

Zevenduizend Amsterdamse botenbezitters mogen vanaf 23 mei niet met meer dan twaalf personen aan boord de grachten op. Ook onderzoekt het stadsbestuur of het in delen van de stad verboden kan worden alcohol te schenken aan betalende gasten.

wijn en spijs proeverij

Dat zijn de meest in het oog springende uitkomsten van een lang debat dat de Amsterdamse gemeenteraad donderdagavond voerde over het vaarbeleid in de hoofdstad. Wethouder Sharon Dijksma (PvdA) wil met haar Nota Varen de drukte en de overlast op de grachten terugdringen. Met name op warme dagen is het de laatste jaren regelmatig vol, vies en zeer lawaaiig op het water in de historische grachtengordel.

Naast het maximumaantal van twaalf opvarenden wil Dijksma excessief alcoholgebruik op boten terugdringen, verkeersregels op het water beter onder de aandacht brengen en wordt er extra geld uitgetrokken voor handhaving. Ook krijgt het stadsbestuur de bevoegdheid om in delen van de grachten tussen middernacht en 7 uur ’s morgens een vaarverbod af te kondigen. In 2025 komt daar nog bij dat er in het Amsterdamse binnenwater geen benzine- of dieselmotoren meer mogen rondvaren.
Discussie

Met name het criterium van maximaal twaalf personen leidde afgelopen weken tot veel discussie. Een petitie tegen het plan werd 12 duizend keer ondertekend. Veel sloepbezitters balen ervan dat ze ‘op hun verjaardag’ straks niet meer een grote groep vrienden kunnen uitnodigen. Dinsdag protesteerde een grote groep boze bootjesmensen nog in de gracht voor de ambtswoning van burgemeester Halsema. Maar een meerderheid van de gemeenteraad blijft dat punt steunen. Wel besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat op Koningsdag geen passagiersmaximum geldt.

Naast de nieuwe regels voor de pleziervaart bevat de Nota Varen (toegankelijk) van Dijksma ook een nieuw plan om de commerciële rondvaart op de grachten te regelen. De gemeente begint volgend voorjaar een procedure om alle bestaande vergunningen voor rondvaartboten in te trekken en 550 nieuwe vergunningen voor schepen te verloten. Die vergunningen zouden dan per maart 2022 voor een eindige periode moeten ingaan.
Worsteling

Het reguleren van de rondvaartmarkt in de stad levert al jarenlang een grote worsteling op voor het stadsbestuur. Europese mededingingsregels bepalen namelijk dat de passagiersvaart in de grachten open moet zijn voor nieuwe toetreders. Maar volledig vrijgeven wil de gemeente absoluut niet. De vrees is dat de grachten dan binnen korte tijd vergeven zouden zijn van de rondvaartboten. Tegelijkertijd wil de gemeente ook mooie schepen voor de stad behouden.

Een eerdere poging om die twee dingen te combineren liep twee jaar geleden uit op een geldverslindend kafkaësk debacle. Daarbij probeerde de gemeente met een ingewikkelde puntentelling ‘beeldbepalende schepen’ voor de grachten te behouden. Bij het beoordelen van de ‘beeldbepalendheid’ maakten ambtenaren vervolgens talloze gênante fouten. En bij de uitkomst bleek een groot aantal kleine rederijtjes met klassieke schepen de vergunning te hebben verloren, waardoor dramatische faillissementen dreigden. De grote rederij Kooij wist intussen met een slim spel bijna alle vergunningen te behouden. Uiteindelijk bleek het hele circus voor niets, omdat de Raad van State oordeelde dat de procedure onrechtmatig was. Wethouder Udo Kock moest diep door het stof.

Dijksma probeert het nu dus opnieuw door 550 nieuwe vergunningen te verloten. Naast de 35 ‘beeldbepalende’ vergunningen, waaronder vooral de klassieke Amsterdamse rondvaartboten vallen, zullen er ook 70 vergunningen worden verloot voor ‘historische’ schepen. Hoe dit allemaal precies zal worden ingevuld zal Dijksma de komende maanden verder uitwerken. Gezien de ontevreden reacties van veel rederijen op de plannen staat wel vast dat de ervaren politica daar nog een zeer zware kluif aan zal hebben.

Auterur: Tjerk Gualthérie van Weezel Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amsterdam-wil-grip-op-de-grachten-behoort-een-wijntje-op-de-boot-straks-tot-het-verleden~b44d5cd8/