Amsterdam overweegt alcoholverbod voor bootpassagiers


Amsterdam overweegt alcoholverbod voor bootpassagiers

Amsterdam overweegt een flexibel alcoholverbod in te voeren op de grachten. Niet alleen voor de schipper, maar ook voor de (betalende) passagiers.

Het voorstel van de PvdA om de juridische haalbaarheid van zo’n alcoholverbod te onderzoeken, kan rekenen op een krappe meerderheid in de gemeenteraad. Er is nog geen beslissing genomen over de locaties waar het niet langer toegestaan zal zijn om met een biertje of een wijntje te varen.
advertentie

Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (water) suggereerde in haar Nota Varen al dat er mogelijk strengere regels nodig zijn rondom alcoholgebruik op het water. Dit is mede ingegeven door het grote aantal aanbieders dat in de zomerse maanden rondvaarten aanbiedt met een ‘onbeperkte open bar’ aan boord, met joelende passagiers in kennelijke staat tot gevolg.

Maar ook een blikje bier tijdens een tochtje met vrienden in een pieremachochel zou onder het verbod vallen. De bedoeling is dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om delen van de stad aan te wijzen waar het verbod gaat gelden. Voor 1 juli moet er meer bekend worden over de maatregel.

Overlast

Alcohol zorgt voor overlast, is de gedachte. In Amsterdam zijn ongeveer 7000 pleziervaartuigen geregistreerd en die zorgen vooral in de zomermaanden voor de nodige overlast. Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal meldingen, voornamelijk van bewoners van de waterrijke binnenstad met 30 procent.

 

Al een tijdje wordt geprobeerd om dit terug te dringen. Zo komt er een verbod om te varen met meer dan 12 passagiers, ook om de illegale rondvaart tegen te gaan, en wordt er beter gehandhaafd op geluidsoverlast. Ook kan in sommige delen van de grachtengordel een nachtelijk vaarverbod worden afgekondigd. De kosten voor een vignet voor de pleziervaart zal verdubbelen

Daarnaast staat ook de commerciële rondvaart veel veranderingen te wachten. In de toekomst zal Amsterdam maximaal 550 vergunningen uitgeven voor commerciële rondvaartboten waarvan een deel specifiek beschikbaar komt voor historische schepen. Wel moet de rondvaart uitstootvrij zijn in 2025.

Oppositiepartijen

Oppositiepartijen zoals de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de ChristenUnie vragen zich af of het nieuwe beleid de toets van de Raad van State dit keer wel kan doorstaan. In 2017 keurde deze hoogste rechter de nautische plannen van het stadsbestuur af, omdat die in strijd zouden zijn met Europese regelgeving. Dijksma zegt er vertrouwen in te hebben dat de plannen nu wel overeind blijven. “We houden vast aan een beperkt aantal vergunningen. Anders zou het aantal rondvaartschepen op de grachten door het groeiende toerisme bijna verdubbelen.”

Op voorspraak van D66 zal op feestdagen zoals Koningsdag het maximum van 12 passagiers per sloep waarschijnlijk niet gehandhaafd worden. Dijksma heeft beloofd om te onderzoeken of ze dit kan organiseren.

D66, CDA, VVD, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren stemden tegen het alcoholverbod.

Bron Artikel van Ruben Koops uit het Parool