Amsterdam emissieloos vanaf 2025


Amsterdam emissieloos vanaf 2025

AMSTERDAM- Alle recreatievaart in het centrumgebied van Amsterdam emissieloos vanaf 2025? Iedereen die deze maatregel geen haalbare kaart vindt, kan vanaf heden een petitie ondertekenen. Hiermee wordt een signaal afgegeven aan de beleidsmakers en wordt de gemeente Amsterdam om uitstel naar 2030 verzocht.

De petitie is een initiatief van HISWA-RECRON, Watersportverbond en Nautische Dienstverleners in Amsterdam. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente tijdens de behandeling van de Nota Varen deel 2 in het voorjaar. In de nota staat de maatregel dat vanaf 2025 uitsluitend emissieloos gevaren mag worden in het centrum van Amsterdam. Voor het overige binnenwater zal de maatregel vanaf 2030 gelden.

Te vroeg

’’Emissieloos in 2025 is voor ons te vroeg,’’ stellen Watersportverbond, en HISWA-RECRON  en de Nautische Dienstverleners Amsterdam. ’’Wij deden onderzoek bij de jachthavens waaruit blijkt dat een overgrote meerderheid qua elektrische infrastructuur onvoldoende geëquipeerd is. Ook de  infrastructuur naar de havens toe, is vaak ontoereikend. Uit een onderzoek van de gemeente onder bootbezitters blijkt dat op dit moment nog geen 4% elektrisch vaart en  dat bij invoering van de maatregel in 2025, bijna 25% de ligplaats opzegt in Amsterdam of stopt met varen. Slechts 4% verwacht de boot om te bouwen naar elektrisch.’’

Amsterdam emissieloos vanaf 2025
Amsterdam emissieloos vanaf 2025

Petitie

De petitie stelt dat de gemeente zeer voortvarend is in haar beleid door emissieloos varen al per 2025 in het centrumgebied in te willen voeren, terwijl de noodzakelijke voorzieningen voor emissieloos varen in de openbare ruimte en in de jachthavens nog lang niet op orde zijn. Verder dat op dit moment 96 % van de gemotoriseerde recreatievaart niet emissieloos vaart en dat ombouwen van het vaartuig naar elektrisch een kostbare zaak is. Ook is er geen enkele regeling is voor watersporters om tegemoet te komen in de kosten voor ombouw naar elektrisch aangedreven.
De waterrecreatiesector is van mening dat met een uitstel van minimaal vijf jaar de noodzakelijke tijd wordt gewonnen om faciliteiten en infrastructuur op orde te krijgen. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en het watersportbedrijfsleven en de consumenten kunnen niet van vandaag op morgen overstappen. Daarbij hoopt ze op een stimuleringsmaatregel voor watersporters om hun boot zo spoedig mogelijk om te bouwen.

Teken PETITIE

Bron: https://www.watersport-tv.nl/nw-31400-7-3765730/nieuws/petitie_recreatievaart_emissieloos_in_amsterdam.html?page=0