Slachting onder Amsterdamse salonbootreders


De Raad van State begint 5 juni met de behandeling van de zaak die Amsterdamse reders van historische salonboten hebben aangespannen tegen het vergunningenbeleid van Amsterdam. Zij maken bezwaar tegen de omzetting van hun vergunning voor onbepaalde tijd naar een tijdelijke vergunning.

Salonboot Salute

Bron: https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2024/05/23/slachting-onder-amsterdamse-salonbootreders/