Nota Varen Deel 2


De Nota Varen bevat nieuw vaarbeleid van de gemeente Amsterdam. Het uitgangspunt is een duurzaam, evenwichtig en slim gebruik van wal en water door de verschillende gebruikers (passagiersvaart, pleziervaart en transport over water). Dit uitgangspunt is vertaald in vijf doelstellingen en 18 concrete maatregelen. In de Nota Varen Deel 1 is het kader en het merendeel van de maatregelen uitgewerkt. Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad Nota Varen Deel 1 vastgesteld. De hoofdpunten van deze Nota Varen Deel 2 betreffen een uitwerking van: het nieuwe op- en afstapbeleid, het ligplaatsenbeleid, de verduurzamingsmaatregelen, het vignetbeleid en de maatregelen ter stimulering van (goederen)transport over water.

Op- en afstappen en ligplaatsen passagiersvaart
Allereerst komen de maatregelen voor de passagiersvaart aan de orde. Nota Varen Deel 1 beschrijft een volumebeleid voor passagiersvaart. Het volumebeleid houdt in dat de gemeente voor in totaal 550 passagiersvaartuigen vergunningen voor bepaalde tijd verleent in tranches. Ook nieuwe toetreders kunnen zodoende een vergunning verkrijgen. Zowel nieuwe toetreders als zittende reders hebben een op- en afstaplocatie en een ligplaats nodig. De invoering van het volumebeleid vereist daarom een flexibeler gebruik van de op- en afstaplocaties en de ligplaatsen. Ook het stimuleren van transport over water zal een flexibeler gebruik van de op- en afstaplocaties en de ligplaatsen vereisen. Deze transportvaartuigen hebben bijvoorbeeld voldoende locaties en tijd nodig hebben om te kunnen laden en lossen. De maatregelen met betrekking tot op- en afstappen en ligplaatsen worden in deze nota uitgewerkt. Andere maatregelen voor de passagiersvaart in deze nota richten zich onder meer op het verminderen van de overlast en drukte op en rondom, vooral de populaire, op- en afstaplocaties in het centrum.

Nota Varen Amsterdam Oude Schans, een pleziervaarder gaat te hard

Aanscherping verduurzaming en vignetbeleid
Deze nota bevat de verduurzamingsmaatregelen voor de passagiersvaart, de pleziervaart en het transport over water. Ook geeft het een toelichting op het aangescherpte vignetbeleid voor de pleziervaart in verband met de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het terrein van digitale handhaving.

Stimuleren transport over water
Naast de uitwerking van de maatregelen die in Nota Varen Deel 1 al zijn aangekondigd, bevat deze nota de introductie en uitwerking van een nieuwe maatregel – maatregel 18. Deze maatregel betreft het stimuleren van het transport over water. Voor de toekomst is het van groot belang om de vaarwegen voor transport te gebruiken en zo de wegen, kades en bruggen te ontlasten. Het (goederen)transport over water bevindt zich echter nog in een ontwikkelingsfase. De gemeente zal de komende periode starten met een aantal pilots om meer inzicht in de behoefte van de markt te krijgen en zal een aantal onderzoeken verrichten.

Bron:https://formulier.amsterdam.nl/thema/bestuur-organisatie/ruimte-economie/inspraak-varen-2/contents/pages/13559/nota_varen_deel_2_toegankelijk.pdf