Rondvaart in Amsterdam

Varen in Amsterdam

Grote drukte met het varen in Amsterdam bij Koningsdag.Varen in Amsterdam is niet altijd zo eenvoudig. Grote drukte maakt het soms zelfs onmogelijk.
Een online vaarkaart van Waternet gebruiken kan helpen opstoppingen te ontmoeten.

Amsterdammers vinden het druk op de Amsterdamse wateren en men ervaart dat het de laatste jare"n drukker is geworden op de grachten, aldus het onderzoeksrapport ‘Drukte op het Water’. Daarom vindt er meer en meer controle plaats door Waternet. Wanneer alle watergebruikers naast elkaar worden gezet, lijkt de drukte Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers zich over het water begeven.op het water de laatste tien jaar echter relatief stabiel.
Mogelijk leidt een verandering in het gedrag van mensen tot de waargenomen toename van de drukte op het water over de afgelopen jaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen met een eigen bootje vaker gaan varen of dat boten van buiten Amsterdam langer gebruik maken van hun termijn van maximaal 3 dagen. De verschillende gebruikers van de Amsterdamse wateren hebben niet altijd dezelfde belangen. De mensen die op het water wonen, kunnen bijvoorbeeld overlast ervaren van de overige gebruikers van het water. Hetzelfde geldt voor mensen die op het water werken.

Overlast van muziek in de Amsterdamse grachtenZo geeft een kwart van de Amsterdammers aan wel eens overlast te ervaren van de gebruikers van de grachten en noemt één op de vijf de drukte op het water storend. Binnenwaterbeheer Amsterdam heeft om deze redenen in 2002 het Meldpunt Overlast te Water in het leven geroepen. In 2003 kwamen hier meer dan 300 meldingen binnen. Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers zich over het water begeven. Daarnaast worden ook overlast door afmeren, vervuiling en geluid veel genoemd. Het is niet bekend of de meldingen ook daadwerkelijk onveilige situaties betreffen, maar dit wordt in de toekomst beter in kaart gebracht. Desondanks is maar liefst 91% van de Amsterdammers van mening dat de aanwezigheid van water de stad aantrekkelijker maakt om in te wonen.

De Nota Varen in Amsterdam 2.0 is in 2013 vastgesteld. "Amsterdam wil haar grachten beter benutten met kleinere en schonere boten, betere spreiding van het vaarverkeer in de stad en meer ruimte voor nieuwe ondernemers. Dit staat in de nota Varen in Amsterdam 2.0 waarvan het college B&W op dinsdag 3 september jl. de raadsvoordracht heeft vastgesteld.


Solar boot vaart in Amsterdam De Solarboot van ROC Friese Poort uit Sneek voer op zondag 15 september mee met hun boot de Frysinne om in de Solar Boat Parade van Amsterdam.
Elektrisch varen heeft zonder meer de toekomst. Op zonnenergie is alleen nog maar aantrekkelijker.
De zonnebootoptocht door de grachten is onderdeel van ZonDag 2013, een festival over duurzaamheid. In totaal varen acht teams mee.

Solar boot vaart in AmsterdamDit soort bootjes varen in Amsterdam ook rond. Het maakt Amsterdam speciaal en interressant voor toeristen.
Maar het verdient qua milieu vriendelijkheid natuurlijk geen prijs.
Wat doen we met dit soort bootjes dan?

Salonboot Hilda Kromme Waal 31 F - 1011 BV - Amsterdam
contactformulier of e-mail: Salonboot Hilda of telefoon: 020 - 7722051
Copyright ©    Aan & Uitleg    Webmaster: Han Hendriks

Terug naar boven