Rondvaart in Amsterdam

De oorsprong van de Amsterdamse rondvaart

Koningin Elisabeth Stuart van Bohemen was de eerste die een rondvaart in Amsterdam meemaakteKoningin Elisabeth Stuart van Bohemen was de eerste die een rondvaart in Amsterdam meemaakte
De eerste rondvaart in de geschiedenis van de Amsterdamse grachten vond plaats in 1621, toen Koningin Elisabeth Stuart van Bohemen in de stad werd verwelkomd in een parade van feestelijk versierde sloepen, toegejuicht door duizenden Amsterdammers op bruggen en kades.


Eerste Rondvaartboot in Amsterdam

De Hilda in 1930 toen het Rokin nog helemaal niet gedempt was. Dat gedeelte van de Amsterdamse grachten is nu voor altijd land.De Hilda aan het Damraksteigertje, vlak naast de Beurs van Berlage. Op de achtergrond de Amsterdamse panden aan het Damrak, met daarvoor een Amsterdamse tram uit 1930.

Echter pas in 1923 startte Cornelis Albertus Plas de eerste particuliere rondvaartonderneming in Amsterdam. Dat deed hij met de Hilda. De Hilda is gebouwd omstreeks 1895 als passagiersschip om tochtjes te maken op de Rijn. Jarenlang is dit schip gebruikt als rondvaartboot tot in de jaren vijftig zij uit de vaart genomen werdt. De firma van de Plas is de naam Hilda trouw gebleven, daar vaart nu Hilda IV.

De Hilda IV(4) zoals hij nu vanaf het het Damrak rondvaarten door de Amsterdamse grachten maakt.De originele Hilda zoals hij nu eruit ziet en rondvaarten door de Amsterdamse grachten verzorgd.
Opnieuw is het mogelijk met de eerste rondvaart boot tochten te maken, neem daarvoor contact met ons op. De mogelijkheden voor een boottocht of een rondvaart met een salonboot in Amsterdam zijn zeer uitgebreid.

Amsterdam rondvaart mogelijkheden

Rondvaart boot in Amsterdam in de 20 -ste eeuwEr zijn verschillende rondvaartmaatschappijen op het water in Amsterdam actief.
U kunt daarbij kiezen uit verschillende arrangementen. Deze variëren van gewone rondvaarten van ongeveer een uur tot vaarten van meerdere uren zoals een architectuur rondvaart, een Champagnecruise of een dinnercruise, U geniet van een luxe diner terwijl U zich ontspannen door het netwerk van historische grachten laat varen.
In de avonduren worden speciale Candlelight-tochten georganiseerd, waarbij u met een rondvaartboot door de verlichte grachten van Amsterdam vaart.

Ook kunt U met familie of een zakelijk gezelschap exclusief een klassieke salonboot huren.Amsterdamse Grachtengordel

Rondvaart in AmsterdamVanaf het ontstaan van de stad Amsterdam hebben de grachten en singels een belangrijke rol gespeeld voor waterbeheersing, transport en verdedigingsdoeleinden. In de 15e eeuw werden onder meer de Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade als verdedigingswerken gegraven. Na verdere uitbreiding van de stad bleven deze grachten in het stadsbeeld aanwezig.Kaart van AmsterdamIn de zeventiende eeuw werd de beroemde grachtengordel gegraven, met de hoofdgrachten Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Er werden ook verschillende verbindende dwarsgrachten, zoals de Brouwersgracht, Blauwburgwal, Leliegracht, Spiegelgracht en de Reguliersgracht gegraven.
Aan het einde van de negentiende eeuw werden verschillende grachten gedempt, vanwege de hygiëne en om het wegverkeer meer ruimte te bieden. De hoofdgrachten omsluiten de oude binnenstad. Het gehele gebied is zo’n 160 hectare groot, de totale lengte van de grachten meet 14 kilometer en er zijn maar liefst 80 bruggen. De grachten in het centrum hebben echter nog steeds een belangrijke functie, vooral voor toeristische doeleinden, zoals de rondvaartboten.

 

Amsterdam, Amstelredam en Mokum

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Volgens de laatste gegevens wonen 175 verschillende nationaliteiten in de stad. Daarmee is Amsterdam de meest multiculturele stad ter wereld.

Amsterdam wordt door zijn vele grachten ook wel eens het Venetië van het Noorden genoemd. Amsterdam heeft 165 grachten overspannen door 1280 bruggen. De werkelijke naam van de stad dateert uit de 12e eeuw toen een ‘dam‘ werd aangelegd in de rivier de ‘Amstel‘.

Oude naam voor Amsterdam is Amstelredam
Vandaar de oude naam ‘Amstelredam‘.

In de volksmond wordt Amsterdam ook wel ‘Mokum‘ genoemd. Deze bijnaam is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Makom’ en betekent ‘plaats’ of ‘stad’. Overigens is Amsterdam niet de enige stad die Mokum als bijnaam heeft: ook de Israelische stad Tel Aviv wordt Mokum genoemd.

Amsterdam is een echte waterstad

Kleine gracht in AmsterdamDe totale oppervlakte bestaat voor 24% uit water, waarvan wateren als het IJ, de Sloterplas en de Nieuwe Meer de grootste zijn en de grachten waarschijnlijk het meest bekend. Al dit water heeft grote invloed gehad op de infrastructuur van de stad. Sinds het ontstaan van de stad in de elfde eeuw groef men sloten en weteringen voor de afwatering om vervolgens nog meer sloten en grachten te graven om scheepvaart en handel mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld de huidige Overtoom in 1430 vergraven tot vaart. Om andere vormen van verkeer meer ruimte te geven en de hygiëne in de stad te verbeteren heeft de stad in de tweede helft van de negentiende eeuw besloten 16 grachten weer te dempen. Op dit moment telt Amsterdam 165 grachten.

 

Amsterdam beroeps- en rondvaart

Rondvaart van Amsterdam vaart veel door de Prinsengracht AmsterdamHet professionele watergebruik bestaat in de binnenstad vooral uit passagiersvervoer zoals rondvaartboten, watertaxi’s en salonboten. In de twintiger jaren van de vorige eeuw werden in Amsterdam de eerste rondvaartondernemingen opgericht. Op dit moment zijn er in totaal 38 vergunningen voor rondvaartreders uitgegeven, waarvan 14 aan reders met meerdere rondvaartboten en 24 aan kleine ondernemers. Bij elkaar hadden ze in 2003 154 boten en 100 waterfietsen. In 2003 bezichtigden 2.750.000 mensen Amsterdam vanaf het water. Dit aantal is echter 14% lager dan vijf jaar geleden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de economische recessie en het effect van 11 september 2001, waardoor de hele toeristische sector onder druk staat. De meeste rondvaartboten varen dezelfde route via de Herengracht of de Prinsengracht en het IJ. Op dit moment zijn door de aanleg van de Noord-Zuidlijn zelfs alle maatschappijen gedwongen om via het IJ te varen.

 

Amsterdam pleziervaart

HerengrachtPleziervaart is er altijd in Amsterdam geweest. De eerste jachthaven van Amsterdam werd al geopend in 1622. Echter, in die tijd bleef het aantal recreanten beperkt. In 1742 beschikten in totaal veertig personen over een pleziervaartuig. Dit aantal is de afgelopen eeuwen toegenomen tot bij benadering 8.100. Een recente telling wijst uit dat 3.300 hiervan in het centrum van de stad liggen. Verder uit het centrum liggen er minder van deze bootjes in het water.

Amsterdammers zijn regelmatig op het water te vinden: uit een onderzoek dat in 2003 door O+S werd uitgevoerd is gebleken dat 55% van de Amsterdammers wel eens door Amsterdam vaart. Een relatief klein deel van de Amsterdammers heeft de beschikking over een eigen boot; de meeste mensen varen met een boot van familie of vrienden (45%) of nemen een rondvaartboot of watertaxi (40%). Een ander onderzoek onder pleziervaartschippers laat zien dat de helft van de bootbezitters zijn/haar boot in de grachten heeft liggen en een vijfde heeft een plaats in een jachthaven. Bijna de helft (46%) van de bootbezitters zegt minstens één keer per week te gaan varen. Daarnaast vaart een derde (35%) één tot enkele keren per maand door de stad.

Rondvaart Amsterdam reden overlast watergebruik?

Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers zich over het water begeven.Amsterdammers vinden het druk op de Amsterdamse wateren en men ervaart dat het de laatste jaren drukker is geworden op de grachten, aldus het onderzoeksrapport ‘Drukte op het Water’. Wanneer alle watergebruikers naast elkaar worden gezet, lijkt de drukte op het water de laatste tien jaar echter relatief stabiel. Mogelijk leidt een verandering in het gedrag van mensen tot de waargenomen toename van de drukte op het water over de afgelopen jaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen met een eigen bootje vaker gaan varen of dat boten van buiten Amsterdam langer gebruik maken van hun termijn van maximaal 3 dagen. De verschillende gebruikers van de Amsterdamse wateren hebben niet altijd dezelfde belangen. De mensen die op het water wonen, kunnen bijvoorbeeld overlast ervaren van de overige gebruikers van het water. Hetzelfde geldt voor mensen die op het water werken.

Overlast van muziek in de Amsterdamse grachtenZo geeft een kwart van de Amsterdammers aan wel eens overlast te ervaren van de gebruikers van de grachten en noemt één op de vijf de drukte op het water storend. Binnenwaterbeheer Amsterdam heeft om deze redenen in 2002 het Meldpunt Overlast te Water in het leven geroepen. In 2003 kwamen hier meer dan 300 meldingen binnen. Bijna 40% van de meldingen heeft betrekking op de snelheid waarmee andere watergebruikers zich over het water begeven. Daarnaast worden ook overlast door afmeren, vervuiling en geluid veel genoemd. Het is niet bekend of de meldingen ook daadwerkelijk onveilige situaties betreffen, maar dit wordt in de toekomst beter in kaart gebracht. Desondanks is maar liefst 91% van de Amsterdammers van mening dat de aanwezigheid van water de stad aantrekkelijker maakt om in te wonen.

Amsterdam grachten cijfers op een rijtje

aantal grachten 165
totale aantal km van alle grachten 75
aantal sluizen 14
aantal bruggen 1.281
houten ophaalbruggen 8
rondvaartboten, inclusief 25 salonbootjes 110
waterfietsen 120
passagiers rondvaartboten > 3.000.000
zeecruiseschepen aanmeren bij Passenger Terminal Amsterdam > 100
woonboten 2.500
fietsen die jaarlijks uit de grachten worden opgevist 6.000
16e, 17e- en 18e-eeuwse huizen en gebouwen 6.800

Amsterdam grachten spuien, geen doorvaart voor rondvaart

Wie 's avonds langs de grachten loopt, kan met een beetje geluk een wat minder bekend aspect van Amsterdams relatie met het water zien. Tussen 22.00 uur en de volgende ochtend 05.00 uur worden namelijk veertien sluizen in de Amsterdamse binnenstad dichtgedraaid voor de verversing van het grachtenwater. Sinds 2003 gebeurt dat geheel mechanisch. Vroeger waren er twee mannen voor nodig om met de grote houten wielen (‘de duwpersen‘) de sluisdeuren te openen en te sluiten. De mannen zijn verdwenen maar de houten wielen nog steeds te zien. Zodra de sluizen dicht zijn, wordt aan de oostkant van de stad vlak bij het Amsterdam Rijnkanaal een enorm gemaal in werking gezet. In een nacht pompt dat gemaal zo‘n 600.000 kubieke meter water vanuit het IJsselmeer in de Amsterdamse grachten. Om het water door de grachten te laten stromen blijven aan de westkant van de stad twee sluizen open. Via deze geopende sluizen stroomt het grachtenwater in het IJ (het deel van de haven tussen IJsselmeer en Noordzeekanaal) om vervolgens via het Noordzeekanaal naar de zee te worden afgevoerd.
Het ‘spuien‘ van de grachten gebeurt ’s winters twee maal en ’s zomers vier maal per week, 52 weken per jaar.

Amstelsluizen dicht, geen doorvaart voor de rondvaar van Amsterdam

Het Stadswaterkantoor, dat verantwoordelijk is voor het spuien, houdt ook nauwlettend de waterstand van de grachten in de gaten. Bij zware regenval en aanhoudende westerstorm komt het voor dat de grachten te vol lopen, omdat het water niet op de Noordzee kan worden geloosd. Ook in de polders ten zuiden van Amsterdam, die hun overtollig water via de Amstel lozen op de grachten in de stad, kan het waterpeil flink stijgen. Voor overstromingen hoeft echter niemand bang te zijn, want zo gauw de waterstand te hoog wordt zet de stad opnieuw z‘n gemaal op Zeeburg in werking. Het bemalingsproces wordt omgekeerd en het water wordt dan vanuit de grachten in het IJsselmeer gepompt.

Rondvaart Amsterdam stopt als er ijs is op de gracht

Zodra het 's winters gaat vriezen en naar verwachting de vorstperiode langere tijd aanhoudt, dan wordt de Keizersgracht voor de scheepvaart afgesloten, en het doorspoelen ('spuien') van het grachtenwater gestaakt. Het ijs is voldoende dik als de temperatuur een aantal dagen minstens vier graden onder nul is geweest. Dan binden de Amsterdammers massaal hun schaatsen onder en verandert de Keizersgracht in een ijsbaan.

Rondvaart Amsterdam stopt door ijs op de Keizersgracht

Salonboot Hilda Kromme Waal 31 F - 1011 BV - Amsterdam
contactformulier of e-mail: Salonboot Hilda of telefoon: 020 - 7722051
Copyright ©    Aan & Uitleg    Webmaster: Han Hendriks

Terug naar boven